Bảng trắng 2 mặt Hàn Quốc cao cấp Gold

1.350.0003.268.000

Bảng trắng 2 mặt Hàn Quốc cao cấp Gold là gì? Đây là bảng từ 2 mặt trắng, có chân di động dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mặt bảng lật được 360 độ, viết bằng bút dạ và hít nam châm.

Xóa