Bảng lật 2 mặt Basic

1.050.0002.500.000

Bảng lật 2 mặt Basic là gì? Đây là bảng từ 2 mặt trắng hoặc xanh, có chân di động dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mặt bảng lật được 360 độ, viết bằng bút dạ (phấn) và hít nam châm.

Xóa

Call Now