Bảng không khung từ trắng ceramic

Bảng không khung từ trắng ceramic là sản phẩm bảng cao cấp được dùng nhiều cho phòng giám đốc, trưởng phòng, phòng họp hay một góc làm việc cá nhân và gia đình.

Call Now