Bảng công tác tuần

Bảng công tác tuần rất phù hợp với các công ty, văn phòng có nhiều bộ phận và thường xuyên sắp xếp công việc cho từng bộ phận. Để mỗi các nhân hoặc mỗi bộ phận dễ dàng theo dõi kế hoạch công việc của mình trên bảng.

0983 289 958